Rodzinny ogród działkowy

Zieleniewski I
w Krakowie

...

Aktualności

Powrót

Plan ogólny

Wniosek dotyczący aktu planowania przestrzennego

Jako że są wątpliwości jak wypełniać wniosek i jakie numery działek wpisywać Zarząd zwrócił się do OZM PZD o kopie ich wniosku który tu udostępnimy w przyszłości. Na razie sądzimy że chodzi o działki 524/1 , 404/2 , 524/50 , 524/57 , 524/58 obreb 4 Kraków - Śródmieście. Numery działek sie zmieniły stąd zamieszanie.

Informacje o wniosku

Proszę o ostrożność w rejonie działki 103

1 .09.2023 Proszę o ostrożność w rejonie działki 103. Zarząd dał zgodę Tauronowi na wejście w teren ROD bo ten zgłosił uszkodzony kabel 15kV w tym rejonie. Naprawa może trwać do poniedziałku.

Proszę o kontakt z Gospodarzem

Proszę o kontakt z Gospodarzem posiadaczy kluczy od furtek od ulicy Chałupnika przy działce 20 bo niemożliwy jest remont furtek. W przeciwnym razie wkładki zostaną wymienione na standardowe.

Wywieziono nielegalnie pozostawione śmieci

Wywieziono nielegalnie pozostawione śmieci przy bramce od ulicy Ślicznej. Zarząd przypomina by nie zostawiać śmieci przy bramkach . MPO ich nie odbiera , wyjątkiem są odpady zielone w (brązowych) workach MPO. ROD musi płacić za utylizacje, bo śmieci zmieszanych nie można oddać nawet na lamusownie. Za pozostawione śmieci na naszym terenie grożą nam mandaty od Straży Miejskiej.

Zmiana numeru telefonu

Zmiana numeru telefonu . W zwiazku z awarią karty SIM i nie odblokowaniem jej już od 2 tygodni przez operatora zmienia sie telefon do dyżurów.

Aktualne numery telefonów:

Dyżury Zarządu: 502 943 770
Gospodarz: 723 294 231

Zablokowana furtka od Chałupnika

PZablokowana furtka od Chałupnika - wandale zniszczyli zamek w furtce od ulicy Chałupnika. Gospodarz odblokował furtkę i przystąpił do wymiany całego zamka. Klucz pozostaje ten sam.

Obsługa księgowa ROD

Od 2022 roku obsługa księgowa ROD jest realizowana przez Ośrodek Finansowo-Księgowy PZD. Przejecie finansów wiązało się z kontrolą finansową za ostatnie lata które nasz ROD przeszedł wzorowo. Wydatki się zgadzają i są związane z kosztami ogrodu a także podparte właściwymi uchwałami Zarządu. PZD założyło każdemu działkowcowi konto księgowe , co oznacza że przekroczenie o 6 miesięcy terminu płatności będzie skutkowało rozwiązaniem umowy działkowej. ZALEGŁOŚCI NA KONIEC 2022.

Studnia

Wyremontowano czwartą studnie na terenie ROD

Śmieci z terenu wspólnego od ulicy Chałupnika zostały wywiezione

Śmieci z terenu wspólnego od ulicy Chałupnika zostały wywiezione na koszt ROD. Proszę o nie składowanie nowych. Śmieci proszę umieszczać tylko w pojemnikach jak jest w nich miejsce , śmieci leżące obok pojemników MPO nie wywozi! Zebranie Walne nie podjęło decyzji o zmianie pojemników na większe więc musimy zmieścić się w tych które mamy.

Gałęzie w nieodpowiednich workach

Zarząd ROD bardzo prosi o nie składowanie nie pociętych i nie zapakowanych w worki MPO gałęzi przed bramami na ulicy Ślicznej i Chałupnika. MPO ich nie zabiera a Straż Miejska daje nam mandaty. Musimy też wywieźć te odpady zielone na własny koszt co w końcu doprowadzi do zwiększenia opłat za działki. Proszę też nie zaśmiecać terenu wspólnego od ulicy Chałupnika , śmieci można umieszczać wyłącznie w kontenerach jak się pojawią od 1 maja. Będziemy dyskutować o tym na zebraniu które odbędzie się prawdopodobnie 14 maja i będą w tej sprawie kolejne ogłoszenia. Proszę zabrać swoje śmieci i do tego czasu składować na działkach dla dobra nas wszystkich.

Życzenia

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku składa Zarząd wszystkim działkowcom

Zablokowane konto bankowe

Nasz bank bez uprzedzenia zablokował nam dostęp do konta na prawie 2 miesiące. Było to związane z wdrożeniem nowych dyrektyw bankowych. Doprowadziło to olbrzymich perturbacji ponieważ w tym czasie opłacane są roczne opłaty np. za serwer www , śmieci , toalety itp. Strona i emaile zostały skasowane i teraz odzyskujemy dane. Wszystkie osoby które dotknęły problemy np. nie mogły zrealizować zakupu lub sprzedaży działki prosimy o cierpliwość. Zarząd uzyskał informacje w sprawie podłączenia prądu ale ze względu na nie działającą stronę www i serwer pocztowy zrezygnowaliśmy z organizacji spotkania i informacje zostaną przedstawione na najbliższym zebraniu walnym.

Zmiana wysokości opłat

Okręg Małopolski PZD poinformował działkowców o podniesieniu opłat obsługi Ośrodka Księgowego i opłaty dla nowego działkowca

Naprawiono pompę i zamek w bramce wejściowej

Naprawiono i wyremontowano pompę przy działce 94
Wymieniono pompę oraz rury i instalacje wewnątrz studni na nowe przy działkach na ulicy Kantora.
Wymieniona została wkładka od ulicy Chałupnika po zniszczeniu zamka , klucz jest ten sam.
Wyremontowano pompę przy działkach 83/84 , wymieniono rury i instalacje wewnątrz studni.

Członkowie Zarządu uhonorowani medalem "Bonum Commune"

Członkowie Zarządu ROD Zieleniewski I , Prezes Piotr Bosak oraz Wiceprezesi Piotr Augustyn i Paweł Gaszyński z okazji Jubileuszu 40-lecia PZD zostali uhonorowani przez Polski Związek Działkowców medalami "Bonum Commune" za zasługi na rzecz Związku.

Spotkanie z Rafałem Komarewiczem

Prezes Piotr Bosak przy okazji spotkania prezesów ROD z Władzami Miasta Krakowa rozmawiał z Przewodniczącym Rady Miasta Krakowa Rafałem Komarewiczem na temat naszego ROD i orzymał obietnicę i zapewnienia o daleko idącej współpracy ze strony Pana Przewodniczącego. Dzięki pomocy Pana Przewodniczącego udało się z miejsca załatwić kilka problemów.
Dziękujemy.

Zarząd ROD informuje, że obecnie nie dysponuje wolnymi działkami. Ewentualne pytania w tej sprawie prosimy składać mailowo. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zamieszczania ogłoszeń o chęci nabycia lub przeniesienia praw do działki w gablotach przy wejściu do ROD.