ROD Zieleniewski I w Krakowie

Dane

ROD Zieleniewski I
ul.Śliczna
Kraków 31-444
NIP 9451892459
REGON 00701591513203

konto bankowe :

BOS BANK
12 1540 1115 2001 6010 7477 0002


Zarząd ROD


telefon czynny w czasie dyżurów 723 293 627

Prezes

Piotr Bosak email

WicePrezes

Paweł Gaszyński

WicePrezes

Agnieszka Żylska

Sekretarz

Joanna Sewiło

Skarbnik

Maciej Płaszczyca

Komisje           

Komisja rewizyjna

Zofia Fitowska                               

Wojas Elżbieta
Łukasz Grandus

Więcej

Gospodarz ogrodu

Piotr Augustyn

telefon 723 294 231

Dyżury Zarządu

Dyżury Zarządu w sezonie 2022 będą się odbywały telefonicznie i stacjonarnie w Domu Działkowca. Telefon 723 293 627 będzie zawsze czynny w czasie dyżuru. Terminy zostaną podane po Walnym Zebraniu.
W dowolnym czasie można się komunikować drogą emailową na prezes@rodzieleniewski.pl ale Zarząd odpowiada tylko na emaile z zarejestrowanych kont email. Konta można rejestrować podczas Zebrania Walnego i dyżuru ?(trzeba posiadać dokument tożsamości ze sobą).

Terminy

Opłaty na 2022

Poniżej można wyświetlić listę opłat za działki. Proszę pamiętać że zgodnie z przepisami PZD w przypadku nieopłacania działek dzierżawa może zostać wypowiedziana.

Opłaty 2021 i 2020

Plany Ogrodu

Są to plany orientacyjne , wielkość działek wynika z dokumentów

Google
Rzut z Google
Bardzo stary plan obowiązujący
Propozycja nowego planu
Nowy w przygotowaniu

ROD nie posiada wolnych działek ale obecni działkowcy je sprzedają. Można pytać emailowo Zarząd albo powiesić ogłoszenie na tablicach przy wejściach.

Scroll to Top