ROD Zieleniewski I w Krakowie

Dane

ROD Zieleniewski I
ul.Śliczna
Kraków 31-444
NIP 9451892459
REGON 00701591513203

konto bankowe :

BOS BANK
12 1540 1115 2001 6010 7477 0002
Członkowie Zarządu ROD Zieleniewski I  , Prezes Piotr Bosak oraz Wiceprezesi Piotr Augustyn i Paweł Gaszyński z okazji Jubileuszu 40-lecia PZD zostali uhonorowani przez Polski Związek Działkowców medalami "Bonum Commune" za zasługi na rzecz Związku .Gospodarz ogrodu

telefon 723 294 231


f


Scroll to Top