Statuty , regulaminy , uchwały zebrań i Zarządu itp.

Uchwały Zebrań Walnych

Image 05

Uchwała o wyborze Zarządu
2017
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania działalności i finansowej Zarządu
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
W sprawie zatwierdzenia planu pracy na 2017
W sprawie wysokości opłat ogrodowych
W sprawie preliminarzy finansowych na 2017
W sprawie zatwierdzenia nowego planu przestrzennego ROD (aby obowiązywał musi zatwierdzić jeszcze PZD)
W sprawie wezwania OZM PZD do rozwiązania problemu nie wywiązania się RUA Bonita z naprawy szkód na terenie ROD nim sprawa się przedawni

Uchwały Zarządu

Image 06

2015
W s
prawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 125
W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 92
W sprawie powołania Gospodarza Ogrodu
W sprawie przekazania części działki nr 52 na ciąg komunikacyjny
W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 21
W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 69
W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 115
W sprawie potwierdzenia prawa do działki nr 79
W sprawie potwierdzenia prawa do działki nr 80

2016
W sprawie zawarcia umowy z Gospodarzem Ogrodu
W sprawie zawarcia umowy z Księgową Ogrodu
W s
prawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 73
W s
prawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 119 - anulowana
W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 14
W sprawie potwierdzenia prawa do działki nr 35
W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 67A
W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 67B
W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 119
W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 35
W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 78
W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 124
W sprawie wykonania podkładu geodezyjnego ROD

2017

W sprawie zatwierdzenia porozumienia i opieki działki nr 75
W s
prawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 88
W sprawie potwierdzenia prawa do działki nr 53
W sprawie potwierdzenia prawa do działki nr 54
W sprawie zatwierdzenia opieki działki nr 99
W sprawie świadczeń z tytułu pracy społecznej na rzecz ROD


2018

W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 12
W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 67A
W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 30
W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 57
W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 58
W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 110

W sprawie potwierdzenia prawa do działki nr 40
W sprawie potwierdzenia prawa do działki nr 11
W sprawie potwierdzenia prawa do działki nr 17
W sprawie potwierdzenia prawa do działki nr 83
W sprawie potwierdzenia prawa do działki nr 84
W sprawie potwierdzenia prawa do działki nr 85
W sprawie potwierdzenia prawa do działki nr 87
W s
prawie potwierdzenia prawa do działki nr 7
W sprawie potwierdzenia prawa do działki nr 103
W sprawie potwierdzenia prawa do działki nr 12
W sprawie potwierdzenia prawa do działki nr 122
W sprawie potwierdzenia prawa do działki nr 131
W sprawie potwierdzenia prawa do działki nr 4
W sprawie potwierdzenia prawa do działki nr 38
W sprawie potwierdzenia prawa do działki nr 126
W sprawie potwierdzenia prawa do działki nr 132
W sprawie potwierdzenia prawa do działki nr 121
W sprawie potwierdzenia prawa do działki nr 61
W sprawie potwierdzenia prawa do działki nr 58
W sprawie potwierdzenia prawa do działki nr 57
W sprawie potwierdzenia prawa do działki nr 133
W sprawie potwierdzenia prawa do działki nr 28
W sprawie potwierdzenia prawa do działki nr 9
W sprawie potwierdzenia prawa do działki nr 8
W sprawie potwierdzenia prawa do działki nr 33
W s
prawie potwierdzenia prawa do działki nr 49
W sprawie potwierdzenia prawa do działki nr 94
W sprawie potwierdzenia prawa do działki nr 13
W sprawie potwierdzenia prawa do działki nr 121
W sprawie potwierdzenia prawa do działki nr 132
W s
prawie potwierdzenia prawa do działki nr 126
W s
prawie potwierdzenia prawa do działki nr 15
W sprawie potwierdzenia prawa do działki nr 4
W sprawie potwierdzenia prawa do działki nr 131
W sprawie potwierdzenia prawa do działki nr 30

2019

W sprawie zatwierdzenia porozumienia i opieki działki nr 75
W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 11

Wzory pism i procedury

Image 05

WZORY DOKUMENTÓW PZD

Uzyskanie prawa do działki według nowej ustawy o ROD - UWAGA bardzo proszę o wizytę stron na dyżurze PRZED podpisaniem dokumentów u notariusza

Nowa stawka opłaty dla nowych członków ROD - 250 pln

Deklaracja członkowska PZD

Członkostwo w PZD

Żeby stać się członkiem PZD, wraz z dokumentami dotyczącymi ustalenia prawa do działki, kandydat składa w zarządzie ROD deklarację członkowską PZD. Zarząd przyjmuje członka PZD podejmując stosowną uchwałę. Tylko członkowie PZD w danym ogrodzie działkowym decydują o działaniu ogrodu, najważniejszych jego sprawach, biorą udział w wyborach do organów PZD, decydują o ogrodowych opłatach.

Zarząd ROD wypowiada umowę działkowcowi, który uporczywie nie przestrzega przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz Regulaminu ROD

Czy mogę się zrzec prawa do działki i wskazać osobę bliską jako następcę?

Altana ogrodowa

Najważniejsze zmiany w nowym regulaminie od 2016

Regulaminy, ustawa, statut PZD

Image 07

Statut PZD
Regulamin ROD
Ustawa o ROD
Uchwała RMK z 2014 roku w sprawie opłaty rocznej za nieruchomości
Reklamy na terenie ROD