Statuty , regulaminy , wzory , porady itp.


Procedury zakupu działki

Image 05

Uzyskanie prawa do działki według nowej ustawy o ROD - UWAGA bardzo proszę o wizytę stron na dyżurze PRZED podpisaniem dokumentów u notariusza
Bo niestety w przeciwnym razie Zarząd może przyznać działkę innej osobie nawet po jej sprzedaży
Opłaty obowiązujące nowego działkowca:
Opłaty roczne poprzedniego użytkownika muszą być uregulowane
Opłata inwestycyjna (nie dotyczy przekazywania działek w rodzinie po śmierci użytkownika) - 750 pln

Opłaty dla nowych członków ROD przekazywana do PZD - 250 pln

Deklaracja członkowska PZD

Członkostwo w PZD

Żeby stać się członkiem PZD, wraz z dokumentami dotyczącymi ustalenia prawa do działki, kandydat składa w zarządzie ROD deklarację członkowską PZD. Zarząd przyjmuje członka PZD podejmując stosowną uchwałę. Tylko członkowie PZD w danym ogrodzie działkowym decydują o działaniu ogrodu, najważniejszych jego sprawach, biorą udział w wyborach do organów PZD, decydują o ogrodowych opłatach.

Porady i częste pytania

Zarząd ROD może w każdej chwili wypowiedzieć umowę działkowcowi, który nie przestrzega przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz Regulaminu i Statutu ROD a odwoływać się można tylko do Sądu , natomiast działkę traci sie natychmiast.

Czy mogę się zrzec prawa do działki i wskazać osobę bliską jako następcę?

Altana ogrodowa

Najważniejsze zmiany w nowym regulaminie od 2016

Regulaminy, ustawa, statut PZD

Image 07

Statut PZD
Regulamin ROD
Ustawa o ROD
Uchwała RMK z 2014 roku w sprawie opłaty rocznej za nieruchomości
Reklamy na terenie ROD