Zarząd ROD Zieleniewski I w Krakowie

Zarząd


telefon czynny w czasie dyżurów 723 293 627

Prezes

Piotr Bosak email

WicePrezes

Paweł Gaszyński

WicePrezes

Piotr Augustyn

Sekretarz

Joanna Sewiło

Skarbnik

Elżbieta CichyKomisje            Gospodarz ogrodu

Komisja rewizyjna

Zofia Fitowska                                Marek Jancik tel. 723 294 231

Łukasz Grandus